Bijeenkomsten

Stichting SUYL heeft zich de afgelopen jaren beziggehouden met het organiseren en bijwonen van verschillende wijkgerichte bijeenkomsten. Middels deze bijeenkomsten streven wij ernaar de problemen in de wijk in kaart te brengen en daarbij de mogelijke oplossingen te bedenken. Dit doen wij aan de hand van een bottom-up benadering, ofwel vanuit de wijkbewoners zelf. De thema’s van deze bijeenkomsten gaan vaak over zaken die relevant zijn voor de doelgroep of die momenteel spelen in de wijk. Er worden ook bijeenkomsten georganiseerd voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld voor vrouwen of Bulgaarse arbeidsmigranten

Thema's

Sociale cohesie

Het is inmiddels bekend dat sociale cohesie zeer belangrijk is voor de leefbaarheid van een wijk. Sociale cohesie vergroot de solidariteit tussen mensen, mensen vergroten hun (sociaal) netwerk en men voelt zich ook veiliger in de wijk. Wij streven ernaar de sociale cohesie in de wijken te vergroten middels wijkgerichte bijeenkomsten waar iedereen uit de wijk welkom is. Tijdens deze bijeenkomsten wordt een dialoog gevoerd over wat er in de wijk speelt, wat beter kan en wat iedereen samen voor de wijk kan betekenen. Deze bijeenkomsten zijn ook een mogelijkheid om nieuwe mensen te ontmoeten en het solidariteitsgevoel te vergroten.

Arbeid en netwerken

Aangezien wij ons inzetten voor jongeren die moeite hebben met het vinden van een stage- of werkplek, is het vanzelfsprekend dat wij ook arbeidsbijeenkomsten organiseren om ze hierbij te ondersteunen. Tijdens deze bijeenkomsten focussen wij erop jongeren arbeid skills, sollicitatie skills e.d. aan te leren, zodat wij ze zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt. Daarnaast organiseert stichting SUYL ook netwerkbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen jongeren de kans om in contact te komen met werkgevers en professionals uit verschillende takken van de arbeidsmarkt

Sociale vraagstukken

Aangezien wij ons inzetten voor jongeren die moeite hebben met het vinden van een stage- of werkplek, is het vanzelfsprekend dat wij ook arbeidsbijeenkomsten organiseren om ze hierbij te ondersteunen. Tijdens deze bijeenkomsten focussen wij erop jongeren arbeid skills, sollicitatie skills e.d. aan te leren, zodat wij ze zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt. Daarnaast organiseert stichting SUYL ook netwerkbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen jongeren de kans om in contact te komen met werkgevers en professionals uit verschillende takken van de arbeidsmarkt