MVO/SROI

Wij beschikken over gemotiveerde personeel die om bepaalde redenen minder geluk hebben op de arbeidsmarkt. Dit betreft zowel hoger als lager opgeleid personeel. Zij hebben bewezen dat zij zich voor 100% willen inzetten om zich te bewijzen en van hun nieuwe werkzaamheden een succes te maken. Wij begeleiden en coachen hen naar hun nieuwe functie maar ook als ze werkzaam zijn in uw organisatie behouden wij contact met ze om te zorgen dat beide partijen waar krijgen voor hun geld. Soms betreft dit personeel die uit een uitkeringssituatie komen. Voordeel voor u als werkgever is dat u Maatschappelijk verantwoord onderneemt en mogelijk ook kan voldoen aan de Social Return on Invesment (SROI) eisen die de overheid heeft gesteld.

Participatiewet

Wij begeleiden jongeren die vallen onder de participatiewet. Dit doen wij voor gemeentes die hun jongeren graag zo goed en zo snel mogelijk zien terugkeren naar de arbeidsmarkt. Maar ook met jongeren die zich op eigen houtje bij ons melden. Dit doen wij door de jongeren te laten participeren. Dit kan in de privé omgeving maar wij zoeken ook graag naar oplossingen met ondernemers in de vertrouwde omgeving van deze jongeren.

Coaching/begeleiding

Wij begeleiden en coachen jongeren naar werk toe en blijven ze ook begeleiden als ze aan het werk zijn bij onze opdrachtgevers. Daarnaast bieden wij ook coaching en begeleiding aan personen die onder de participtatiewet vallen van gemeentes. Onze coaching en training (re-integratie) traject is laagdrempelig en wordt als fijn ervaren door jongeren waardoor zij vaak extra hun best doen om deze traject positief af te sluiten.

Diversiteit

Hoe divers is uw organisatie? De samenstelling van Nederland verandert snel. Een organisatie met divers personeel is in staat om snel in te spelen op de veranderende behoefte van de markt. Wij zetten graag een verbeterde diversiteitsbeleid op voor uw organisatie zodat u altijd op de hoogte blijft van de kansen op de markt. Zodat uw organisatie een afspiegeling wordt van uw klanten.

Etnomarketing

Wil uw bedrijf zich richten op de Nederland van vandaag met al zijn diverse etniciteiten die Nederland rijk is. Met personeel van Start up Your Life haalt u naast medewerkers ook ambassadeurs binnen. Start up Your Life werkt alleen met personeel die tevens ambassadeurs willen zijn. Daarnaast hebben wij een minimaal bereik van 3000 unieke personen per dag. Deze unieke personen zijn vooral van diverse etniciteit.

Start Up

Wij begeleiden en ondersteunen Start ups met het opzetten van hun bedrijf en het waarmaken van hun droom. Dit doen wij met de kennis die wij in huis hebben, wij hebben personeel die op uur basis de beginnende startups kunnen bijstaan, wij hun snel helpen aan hun eerste werkplek en wij hun op weg helpen met marketing. Bovenstaande doen wij ook in opdracht van gemeentes.