Een goed Cv kan het verschil maken tussen een uitnodiging voor een gesprek en een standaardbriefje met een afwijzing. Je cv bevat samengevatte informatie over jezelf, waardoor anderen snel een beeld van jou krijgen. Een cv is bedoeld om snel te kunnen lezen, uitgebreide informatie kun je kwijt in het sollicitatiegesprek.

persoonlijke gegevens

 

Schrijf je volledige naam (voornaam + eventuele andere voornamen + achternaam), je adres (straat + huisnummer, postcode + woonplaats), je telefoonnummer (waarop je het best te bereiken bent), je e-mailadres, je geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat (gehuwd, ongehuwd of samenwonend) en nationaliteit op.

Opleidingen

 

Hier vermeld je alle opleidingen die je hebt gevolgd vanaf de lagere school. Gebruik de officiële benamingen en afkortingen. Vermeld bij iedere opleiding of je een diploma of certificaat hebt behaald en in welk jaar dat was. Bij de opleiding kun je vakken of afstudeeronderwerpen noemen. Naast de opleidingen, kun je onder dit kopje ook alle cursussen noemen die je hebt gevolgd.

Werkervaring

 

Hieronder noteer je de bedrijven waar je hebt gewerkt en de functies die je daar hebt vervuld. Vermeld hierbij maand en jaartal (van/tot). Ook onbetaald werk en stages kun je hier noemen. Het is belangrijk om je taken en verantwoordelijkheden op te schrijven, maar houd het kort.

 

vaardigheden

Hier benoem je vaardigheden die goed van pas kunnen komen bij de functie waarop je solliciteert. Bijvoorbeeld blindtypen of beheersing van administratieve programma’s.

hobby’s en sport

Hier kun je kwijt hoe je jouw vrije tijd besteedt. Dat zegt iets over je interesses.

 

Een voorbeeld van een CV zien? klik hier voor een voorbeeld