Het verhaal van Mourad Ouari

Mourad Ouari is een ondernemer met een bijzonder verhaal. Hij is eigenaar van Startup Your Life, een bedrijf dat afstanden tot de arbeidsmarkt verkleint , uitzend en aan werving & selectie doet. De aanleiding van zijn ondernemerschap kwam niet voort uit een specifieke passie. Zijn ondernemerschap komt voort uit het hollandse beginsel van de nood een deugd maken. en ja , die cryptische omschrijving behoeft een nadere duiding. Mourad is een goed opgeleide Marokkaanse Nederlander.

Hij heeft succes de opleiding HBO bedrijfseconomie afgerond. En met een dergelijke opleiding , in een tijdgeest van een aantrekkende economie , zou het voor hem eigenlijk geen probleem moeten zijn geweest om een baan op zijn opleidingsniveau te vinden.

De realiteit was echter anders . Daar waar zijn blondharige studiegenoten de mooiste en interessantste banen kregen aangeboden ,kreeg Mourad , bij sollicitaties steevast nul op het rekest. hij ervoer dat zijn achtergrond wel eens de oorzaak van zou kunnen zijn, dat hij wezenlijk minder kansen had om werkzaam te zijn conform zijn hoge opleidingsniveau, dat was confronterend doch wel de schrijnende realiteit.

Indien ondernemers hem niet zagen zitten, dan zou de stap naar ondernemerschap nog niet zo’n verkeerde zijn , zo dacht mourad. hij had al vaker nagedacht over het ondernemerschap en de tegenslagen , qua sollicitaties , motiveerden hem om de stap naar het ondernemerschap sneller te maken dan hij vooraf in gedachten had. Mourad heeft nu een onderneming in het begeleiden van vooral bi-culturele jongeren.Dat zijn dikwijls jongeren die , net als hij , een afstand tot de arbeidsmarkt hebben of soms met 3-0 achterstaan bij de sollicitaties. hij ziet daarin een markt en verklaart zich graag nader. Startup Your Life focust zich met name op de wederzijdse adaptieve processen.

Dat klinkt heel interessant maar waar het beginsel om gaat is te kijken naar het maatgesneden matchen van bi-culturele jongeren richting de werkgevers. Ik probeer dan een brugfunctie te vormen. “ Ik geef de jongeren een spiegel voor en geef hen aan waar eventuele aanpassingens – of verbeterpunten liggen en datzelfde doe ik richting werkgevers. Wat veel werkgevers helaas niet inzien , is de enorme intrinsieke motivatie bij die jongeren. het zijn vaak jongeren met gouden handen en niet zelden hoog-specialistische kennis. Dat menselijke kapitaal zou niet mogen verwateren. Daar maak ik mij sterk voor¨. ; zo geeft mourad te kennen. Mourad schuwt het niet om in zijn werk confronterend te zijn. Volgens hem spreekt het voor zich dat een niet -Nederlandse identiteit , tegen een glazen wand aan kan lopen zodra het gaat om vinden van een leuke job.

Volgens hem hoeft en moet niemand zijn culturele achtergrond verloochenen. ¨ Dat is het laatste wat ik wil, mensen met een bi-culturele achtergrond hebben die achtergrond nu eenmaal. Dat zou als kracht moeten worden beschouwd zowel door de persoon die het betreft als de werkgevers. Zodra het wederzijdse begrip is uitgekristalliseerd , ontstaan er de mooiste en duurzaamste combinaties.

Jongeren weten heel goed dat wanneer ze een kans kunnen grijpen en onder de pannen qua werk , ze zich goed bewust zijn van waar ze gekomen zijn. ze hebben dan eindelijk de mogelijkheid om hun meerwaarde te tonen. Mijn ervaring is dat ze er dan echt vol met 200% ingaan. ; zo vult Mourad aan. Mourad gaat graag met ondernemers en overheden in gesprek. Bi-culturele jongeren maken een onmiskenbaar onderdeel uit van onze hedendaagse samenleving.

In zijn visie zou zijn benadering een breder zo niet landelijk perspectief moeten krijgen. ¨Met mijn aanpak wil ik binnen een termijn van vijf jaar een echte omslag teweeg brengen. Dat is mijn passie. Maatschappelijke betrokkenheid is een kernwaarde voor mijn onderneming¨ Hij verwacht niet meteen de verlosser te zijn ten aanzien van grote maatschappelijke vraagstukken op dat gebied. Mourad is op dat vlak niet onbescheiden maar houdt de realiteit ook goed in het oog.

In beginsel is Mourad een startende ondernemer. Een ondernemer die een nichemarkt waarneemt en daarvoor in Transvaal/Schilderswijk een prima vertrekpunt ziet.