Sociaal-maatschappelijke betrokkenheid

Stichting SUYL streeft ernaar haar bijdrage te leveren aan de maatschappij. Dit doen wij onder andere door het agenderen van sociaal-maatschappelijke kwesties. Denk hierbij aan kwesties als discriminatie op de arbeidsmarkt, etnisch profileren, ondersteuning van kwetsbare jongeren en dergelijke.

Wil jij wat kwijt?

Ongetwijfeld heb je de afgelopen jaren het een en ander al meegekregen over discriminatie op de arbeidsmarkt, etnisch profileren bij de politie, enzovoort. Dit komt in alle lagen van de samenleving voor: van op straat tot aan de overheid. Kijk maar naar de toeslagenaffaire, waar de overheid werd beschuldigd van etnisch profileren. Het is belangrijk dat wij deze onderwerpen blijven bespreken, zwijgen is simpelweg geen optie. Heb jij ook wat meegemaakt en wil je dit kwijt? Laat het ons weten!

Wil jij je stem laten horen?

Stichting SUYL heeft een groot netwerk onder politici van de Tweede Kamer en bij de gemeenteraad Den Haag. Samen bespreken wij wat en hoe wij iets kunnen betekenen bij de voorgenoemde kwesties. Hierbij kan gedacht worden aan het uitvoeren van projecten, actieonderzoeken of campagnes. Door het agenderen van sociaal-maatschappelijke kwesties streven wij ernaar de wijk, stad en uiteindelijk Nederland vooruit te helpen. Het is belangrijk om hierbij de stemmen van de jongeren/wijkbewoners naar voren te brengen. Wil jij een van de stemmen zijn?  Neem contact met ons op!