Wijken

Wijkgerichte actieonderzoeken

Stichting SUYL hecht veel waarde aan de wijk. Wij menen dat alles begint in de wijk; zo ook ons werk. Door in direct contact te komen met de mensen in een wijk, door ze te betrekken bij onderzoeken en door goed naar ze te luisteren, zie je sneller in hoe een wijk in elkaar zit en wat het beste plan van aanpak is om tot vooruitgang te komen. Wij hebben de afgelopen jaren verschillende wijkgerichte actieonderzoeken uitgevoerd, onder andere in opdracht van de gemeente Den Haag. Deze onderzoeken hebben eenieder een ander doel, maar de achterliggende gedachte is de bewoners in de wijk voorzien van een stem. Het is belangrijk om een persoonlijke aanpak te gebruiken bij bewoners in de wijk, zodat zij begrijpen waar het onderzoek voor dient en ook vertrouwen dat hun inbreng verandering teweeg brengt. Hierbij gaan onze medewerkers persoonlijk de wijk in om gesprekken aan te gaan, organiseren wij activiteiten (bv. voetballen) met de bewoners en delen wij enquêtes/vragenlijsten uit. 

Deze actieonderzoeken hebben ertoe geleidt dat wij ook veel ervaring hebben opgedaan met jongerenwerk in de wijk. Wij zijn in staat goede gesprekken te houden met de jongeren en met behulp van de verschillende activiteiten bouwen wij een vertrouwensband op. Dit vertrouwen presenteert ons ook de mogelijkheid om deze jongeren bij te staan in het vinden van een toekomstperspectief, bijvoorbeeld door ze uit te nodigen bij onze thema bijeenkomsten. Dit heeft bovendien ons imago als een laagdrempelige stichting versterkt en onze affiniteit met de verschillende doelgroepen vergroot. Jongeren stappen al snel op ons af om een praatje te maken of benaderen ons via social media.