Over Start Up Your Life

Start up Your Life is ontstaan doordat Mourad Ouari samen met andere jongeren uit Den Haag opmerkten dat de huidige aanpak van jeugdwerkloosheid niet werkt. Start up Your Life heeft een netwerk bestaande uit zowel hoger als lager opgeleide jongeren die graag aan de slag willen en hun uiterste best zullen doen om aan het werk te kunnen. Wij bemiddelen op een maatschappelijk verantwoorde manier tussen werknemers en werkgevers, rekening houdende met het feit dat diversiteit onze toekomst is. Wij helpen daarmee jongeren bij het opbouwen van werkervaring en tijdens dit proces begeleiden wij hen. Werkgevers die met ons willen samenwerken, voorzien wij van personeel, ondersteunen wij tijdens verbetering van hun diversiteitsbeleid en daarnaast bieden wij hulp bij etnomarketing.

Missie

De missie van Start Up Your Life(voortaan genoemd als SUYL) luid: Verspreid human capital. Met human capital bedoelt SUYL het arbeidsvermogen van de doelgroep. SUYL wilt door middel van coaching kansrijke jongeren met doorstroomproblemen weer terug op de juiste plek te krijgen door ze aan werkgevers aan te bieden. Dit gebeurt met het oogpunt op het voorzien van maatschappelijk verantwoord personeel en het verbeteren van het diversiteitsbeleid van bedrijven.

Dit doen we door als laagdrempelig sociaal arbeidsbemiddelingskantoor te fungeren waar de jongeren gemakkelijk en vertrouwd naar binnen kunnen lopen. SUYL wil als laagdrempelig sociaal uitzendbureau ervoor zorgen dat de jeugdwerkloosheid in Den Haag vermindert en kansrijke jongeren met doorstroomproblemen een positieve toekomstperspectief geven.

Visie

Om onze missie na te streven willen wij de regionale leverancier van personeel binnen Den Haag worden, zodat we kansrijke jongeren met doorstroomproblemen kunnen helpen met het opbouwen van hun toekomst. Dit doet SUYL door ze handvaten te geven en te begeleiden om werk en/of een opleiding  te vinden. Waardoor ze weer de regie over eigen leven kunnen nemen. Hiermee wilt SUYL in vijf jaar tijd minimaal 200 jongeren aan een baan helpen, 30 organisaties maatschappelijk verantwoord maken, diversiteitsbeleid opzetten/verbeteren en etnomarketing verzorgen.