Over ons

Wie zijn wij?

StartUpYourLife (SUYL) is een stichting die actief is in achterstandswijken in de regio Zuid-Holland.  Onze organisatiefilosofie is het creëren van kansen voor kwetsbare personen, gezinnen, kinderen en jongeren uit Haagse achterstandswijken met een bi-culturele achtergrond. Verder houden wij ons bezig met het vergroten van de maatschappelijke participatie van kwetsbare burgers, vergroten van eigen regie, uitbreiden van het sociaal netwerk, vergroten van gevoel van eigenwaarde en ontwikkelen van vaardigheden en talenten.

Naast professionele welzijnswerkers en jeugdwerkers beschikt SUYL over een groot aantal vrijwilligers die een belangrijke bijdrage leveren aan het welbevinden van de wijkbewoners. Daarnaast werken wij nauw samen met andere dienstverleners zoals de politie/wijkagent, het Centrum voor Jeugd en Gezin, woningbouw verenigingen, zorginstellingen en buurthuizen.

Visie en missie

Stichting SUYL streeft naar een inclusieve samenleving waarin kwetsbare burgers, zowel jongeren als volwassenen, worden ingesloten en doet dit door enerzijds de doelgroep te versterken door persoonlijke vorming en talentenontwikkeling. Anderzijds wordt dit gedaan door de doelgroep te verbinden met andere culturele en maatschappelijke organisaties en het verbeteren van de relatie tussen diverse bewonersgroepen middels ontmoeting en dialoog. Wij doen dit door projecten op te zetten waarbij het doel is de drempel te verlagen voor bewoners om een actieve en duurzame positie in te nemen in hun eigen leven, de buurt en het leven van hun wijkgenoten. 

Meestal draait het hierbij om thema’s als gezondheid, gelijkheid, veiligheid, opvoeding, leefbaarheid, en talentontwikkeling.

Onze doelgroepen

Stichting SUYL zet zich in voor iedereen in Den Haag, met een focus op de meest kwetsbare groepen. Het komt weleens voor dat mensen moeite ervaren bij zaken als een goede studiekeuze , het onderhouden van relaties met familie en/of vrienden, een stage- of werkplek vinden, enzovoort. Vaak voel je je dan verdwaalt en weet je niet welke kant je op wilt of kunt. Wij kunnen je hierbij ondersteunen. De afgelopen jaren hebben wij veel kennis en ervaring opgedaan met de groepen Turkse-, Marokkaanse- en Surinaamse-/Antilliaanse-Nederlanders. Dit maakt dat wij veel affiniteit met deze doelgroepen hebben. Echter ligt onze focus breder. Wij benutten deze kennis en ervaring uiterst goed bij de ondersteuning van andere (kwetsbare) groepen. 

Denk hierbij aan arbeidsmigranten: Oost-Europeanen die juist nu veel moeite ervaren bij het vinden van werk. Dit hebben wij ook duidelijk naar buiten gesignaleerd. Lees hier het interview van Mourad Ouari met de AD of neem een kijkje op Facebook.